فضا

نرم افزار مدیریت ارتباطات سیستمی یک نرم افزار برای بستر ویندوز است که در آن ردگیری الزامات و مدیریت فصل مشترک های سیستمی انجام خواهد گرفت. بر این اساس، مشخصات کلی این نرم افزار به شرح زیر است:

- امکان ورود انواع الزامات (انواع از طرف کارفرما ارائه خواهد شد) و اختصاص به فیزیک ماهواره

- امکان بروزرسانی مقادیر کمی در الزامات به صورت سیستمی (به این معنا که پارامترها گلوبال تعریف شوند)

- امکان ثبت ارتباطات بین الزامات و ردگیری از سطح سیستم تا سطح پایانی

- امکان تعیین پارامترهای تصمیم گیری در سطح سیستم مستخرج از الزامات

- امکان ثبت پارامترهای فصل مشترکی در سطح سیستم و زیرسیستم

- ایجاد نسبت بین فصل مشترک ها و زیرسیستم های ذینفع

- امکان ورود کاربران از زیرسیستم های مختلف برای اعمال تغییرات در الزامات یا فصل مشترک ها و ثبت تغییرات

- امکان اطلاع تغییرات به ذی نفعان و ثبت تغییرات بر مبنای نظرات ذی نفعان

 

لازم است پیشنهادات شما که شامل زمان تحویل نرم افزار و هزینه مدنظر است، حداکثر تا 10 فروردین و با کد CDF-J در موضوع، به ایمیل info@faza.ir ارسال شود. همچنین پیشنهاددهنده پس از تایید پیشنهاد توسط تیم اجرایی، باید بتواند طراحی خود را تا 30 فروردین به همین ایمیل ارسال کند. 


 • ۰
  پاسخ
 • ۳۸۶
  نمایش
 • ۰
  رای
 • در
 • ۱۴۰۰/۱/۶ ه‍.ش.،‏ ۱۵:۳۸
 • به وسیله
 • محمد