فضا یک فرصت تبادل و انتقال دانش و تجربه‌ی فضایی است. یک فرصت همکاری و همراهی. به همین منظور در این قالب مشاوره و با ارائه‌ی محتوای رایگان آموزشی که توسط خود بهره‌برداران قابل استفاده خواهد بود، تلاش می‌کند تا امکان ارتقای سطح دانش فنی و انتقال تجربیات گذشته را به انجام برساند. همچنین پلن‌های مختلف مشاوره این فرصت را در اختیار علاقمندان می‌گذارد که در صورت نیاز به کسب دانش تخصصی بیشتر و خاص مرتبط با مساله‌ی مدنظر خود، بتوانند بهره‌مند و منتفع گردند.

 

گروه های تخصصی ما آمادگی ارائه هرگوه مشاوره علمی و فنی را در زمینه های مختلف دارند. مشاوره ما با توجه به نیاز شما و در مسیری خواهد بود که به موفقیت و حصول سود بیشتر را سبب شود. ما می‌توانیم در حوزه‌های تخصصی همچون مهندسی سیستم، مهندسی هوافضا، مهندسی الکترونیک و مخابرات، مهندسی نرم‌افزار و فناوری اطلاعات، مهندسی مکانیک و سازه، و مهندسی شیمی و صنایع غذایی به کمک شما بیاییم.  ما تا زمانی که شما مرز موفقیت را لمس کنید در کنار شما خواهیم بود و تضمین کیفیت و  هزینه‌های نازل عوامل اصلی رقابتی ما هستند.
ما با توجه به نیازهای شما پلن‌های مختلفی را برای اجرا پیشنهاد می‌دهیم تا ضمن اینکه نیازهای تخصصی شما مرتفع گردد، گزینه‌ی بهینه از لحاظ هزینه نیز انتخاب شده و ظرفیت‌های دانشی و فناورانه تیم شما نیز به جریان بیفتد.