فضا

نرم افزار کنترل وضعیت مغناطیسی ماهواره، نرم افزاری برای جهت دهی غیر دقیق ماهواره مکعبی در مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری (از جمله ارتفاع و میل مداری) آن است که بر روی پردازنده روی برد راه اندازی خواهد شد و مشخصات ورودی آن برای طرح به شرح زیر است:

- مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری

- بلک باکس با تعیین ورودی ها(ی حسگرها) و خروجی ها(ی عملگرها)

- دقت نشانه روی خورشید: 10 درجه

- دقت نشانه روی ندیر: 5 درجه

- عملگرهای قابل استفاده: صرفا مغناطیسی

- قید توان مصرفی: 1.5 وات در عملگرها (TBC)

- حداکثر پردازش مورد نیاز، 10MIPS

- قابلیت صحه گذاری به صورت SIL

- قابلیت صحه گذاری به صورت HIL (مستقل از نوع / برند سخت افزار)

- قابلیت تطابق نرم افزار بر پردازنده های ARM با سیستم عامل FreeRTOS