فضا

نرم افزار کنترل وضعیت دقیق ماهواره، نرم افزاری برای کنترل وضعیت دقیق ماهواره مکعبی در مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری (از جمله ارتفاع و میل مداری) آن است که بر روی پردازنده روی برد راه اندازی خواهد شد و مشخصات ورودی آن برای طرح به شرح زیر است:

- مدار دایروی مستقل از پارامترهای مداری

- بلک باکس با تعیین ورودی ها(ی حسگرها) و خروجی ها(ی عملگرها)

- دقت نشانه روی ندیر: نیم درجه

- عملگرهای قابل استفاده: مغناطیسی و واکنشی

- قید توان مصرفی: 3.5 وات (TBC)

- حداکثر پردازش مورد نیاز، 10MIPS

- قابلیت صحه گذاری به صورت SIL

- قابلیت صحه گذاری به صورت HIL (مستقل از نوع / برند سخت افزار)

- قابلیت تطابق نرم افزار بر پردازنده های ARM با سیستم عامل FreeRTOS

 

لازم است پیشنهادات شما که شامل زمان تحویل نرم افزار و هزینه مدنظر است، حداکثر تا 30 فروردین و با کد FACS-J در موضوع، به ایمیل [email protected] ارسال شود. همچنین پیشنهاددهنده پس از تایید پیشنهاد توسط تیم اجرایی، باید بتواند طراحی خود را تا 15 اردیبهشت به همین ایمیل ارسال کند.