سوال: ماهواره پیکو مدنظر در مسابقه دارای چه مشخصاتی است؟

پاسخ: ماهواره مدنظر در مسابقه بر مبنای استاندارد PocketQubeها و نسل جدیدی از ماهواره‌های پیکو است که مشابه با ماهواره‌های مکعبی و در ابعاد و چیدمانی متفاوت، مطابق با استانداردی که از آنها بر روی وب‌سایت قرار گرفته، طراحی و ساخته می‌شود. این ماهواره‌ها تمام مشخصات یک سیستم فضایی را داشته و مشابه با ماهواره‌های مکعبی در آنها می‌توان از تجهیزات تجاری که امکان بهره‌برداری کوتاه‌مدت در محیط فضا را دارند، استفاده کرد. زیرسیستم‌های این ماهواره‌ها بر اساس نیاز ماموریت در نظر گرفته شده و در صورتی که اجرای ماموریت به هر کدام از زیرسیستم‌ها نیاز نداشته باشد، وجود آنها ضروری نیست.

سوال: ساختار کلی ابرسیستم مدنظر برای طرح ارائه شده چیست؟

پاسخ: ماهواره پیکو مدنظر در این مسابقه به عنوان بخشی از پروژه آماج مدنظر است که در آن سه ماهواره در یک گام اولیه برای تشکیل منظومه، در مدار به عملیات خواهند پرداخت. ماموریت آماج پشتیبانی فضایی از شبکه مدنظر برای اینترنت اشیا است که در آن دو ماهواره‌ی پیکو و یک ماهواره مکعبی به صورت اولیه لحاظ شده‌اند. بر اساس تعریف عملیات ماموریت، دو ماهواره پیکو داده‌ها را از حسگرهای زمینی دریافت کرده و از طریق ارتباط بین ماهواره‌ای به ماهواره مکعبی تحویل خواهند داد. مانیتورینگ ماهواره‌های پیکو نیز از همین طریق انجام می‌شود و تنها مسیر کنترلی این منظومه کوچک، از طریق لینک مخابراتی ماهواره مکعبی ممکن می‌شود.

سوال: ماموریت مدنظر برای ماهواره پیکو در مسابقه چیست؟

پاسخ: مقرر است که ماهواره‌ی مدنظر داده‌های مرتبط با حسگرهای شبکه اینترنت اشیا را از زمین و بر روی مسیر مخابراتی در باند UHF و با پروتکل LoRa دریافت کند. این داده‌ها به صورت اولیه بر روی حافظه‌ی روی برد ماهواره نگهداری شده و در زمان‌های مشخص از طریق ارتباط بین ماهواره‌ای به ماهواره مکعبی ارسال خواهد شد تا آن ماهواره برای ارسال به زمین اقدام کند. بر این اساس، ماهواره با زمین ارتباط مستقلی نداشته و باید المان‌های حداقلی را به شکلی که در یک پیکوماهواره یک واحدی (1P Pocketqube) بگنجد، لحاظ کند.

سوال: اطلاعات مرتبط با حسگرهای شبکه اینترنت اشیا به چه صورت است؟

پاسخ: این اطلاعات به صورت بسته‌های 300 بیتی (یا بیشتر و با لحاظ فرمینگ) از سوی فرستنده‌های زمینی ارسال خواهند شد و ماهواره باید بتواند این بسته‌ها را از سوی فرستنده‌های متعدد به صورت همزمان (حداقل 3 فرستنده) دریافت و ذخیره کند. پروتکل ارتباطی در این شبکه، پروتکل LoRa است که در فرکانس‌های باند UHF فعال خواهد بود. فرستنده‌های یک وات زمینی می‌توانند هند‌ست‌هایی باشند که با آنتن همه‌جهته‌ای که بهره حداقلی 12 دسی‌بل دارند (یا آنتن‌های یاگی متداول در زوایه فراز 30 درجه) ارتباط خود را با ماهواره برقرار می‌کنند. مناسب است ماهواره برای دریافت این اطلاعات، نیازی به نشانه‌روی نداشته باشد تا در تمام فازهای عملیاتی بتوان این ارتباط را ممکن ساخت، هرچند بهره‌برداری از ماهواره در قالب این مسابقه نمی‌گنجد و تیم‌های شرکت‌کننده تنها موظف به تحویل سیستمی هستند که در آزمون‌های تعریف شده، مشخصات کارکردی و عملکردی را مطابق با پیشنهادیه‌ی به ثبت رسیده و تایید شده ارائه کند.

سوال: ارتباطات بین ماهواره‌ای به چه صورت است؟

پاسخ: مقرر است ماهواره‌ها بتوانند لینکی بدون نیاز به نشانه‌روی در گیرنده و فرستنده و با نرخ 200 کیلوبیت بر ثانیه (یا بیشتر) و در فاصله‌ی 3 کیلومتری (یا بیشتر) برقرار کنند. به منظور ایجاد هماهنگی، بهره آنتن هر دو طرف، صفر فرض می شود.  این لینک باید مطابق با قوانین ITU در فرکانسی از باند S برقرار شود. به منظور هماهنگی ارسال و دریافت داده‌ها بین ماهواره پیکو و ماهواره مکعبی، تیم‌ها میتوانند گیرنده ماهواره مکعبی را نیز خود آماده کنند و یا در صورت تمایل به هماهنگی با طرح موجود، بر پروتکل زیگ بی منطبق باشند و برای ارسال به گیرنده ای با حساسیت 100- دسی بل لینکی طرحای کنند. مدت زمان این ارتباط بسته به حافظه موجود بر روی پیکوماهواره است و این ارتباط باید به نحوی انجام گیرد که محدودیتی در دریافت بسته های داده اطلاعات اینترنت اشیا از فرستنده های زمینی ایجاد نکند. 

سوال: تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی (EGSE) در مدل مهندسی چگونه است؟

تجهیزات پشتیبانی زمینی الکتریکی در مدل مهندسی با هدف ایجاد امکان انجام آزمونهای کارکردی مدل مهندسی در حالت رومیزی در نظر گرفته شده است. این تجهیز که شامل یک برد طراحی شده توسط هر تیم است، علاوه بر آنکه اتصالات بین کانکتورهای بردهای مختلف (که در حالت تجمیع شده در سازه وجود دارد) را با مسیرهای روی برد شبیه سازی خواهد کرد، نقاط مختلفی در روی برد در اختیار آزمونگر خواهد گذاشت که بتواند مقادیر پارامترهای صحه گذاری را اندازه گیری کرده یا ارتباط داده برقرار کرد. بنابراین ممکن است در مسیرهای تغذیه، نقاط شاهدی برای مقادیر ولتاژ و جریان و در مسیرهای داده، نقاط شاهدی برای مشاهده ارتباطات و داده ها در باس های مختلف روی برد لحاظ شود که بدون نیاز به اینکه روی بردهای اصلی پیکوماهواره اندازه گیری صورت پذیرد، آزمون به کمک برد EGSE محقق شود.

سوال: پرتاب این ماهواره‌ها به چه صورت است؟

پاسخ: این ماهواره‌ها مشابه با ماهواره‌های مکعبی به کمک یک سازه واسط در مدار رها خواهند شد که از طریق دو ریل که دو طرف صفحه پایه (XZ) ماهواره هستند، فصل مشترک مکانیکی را کنترل خواهند کرد. بارهای وارده بر ماهواره در این سازه مشابه با بارهایی است که بر ماهواره مکعبی در رهاساز وارد می‌شود که بر این اساس، یک نمونه از فصل مشترک‌های متداول در وب‌سایت مسابقه ارائه شده است.

سوال: شرکت در مسابقه به چه صورت است؟

پاسخ: همانطور که در راهنمای مسابقه نیز تشریح داده شده، مسابقه دارای سه فاز است. در گام اول، هر تیم باید نهایتا تا 15 مهر ماه پیشنهادیه خود را که شامل مشخصات فنی و همچنین ارزیابی مالی-تجاری ماهواره است، به ثبت برساند. مسابقه برای هر روز تعجیل در ثبت پیشنهادیه سه امتیاز افزونه در نظر گرفته است. پس از ثبت پیشنهادیه‌ها، تیم داوری در مدت زمان کوتاهی از میان پیشنهادیه‌ها، مواردی که علاوه بر صحت فنی و تجاری، دارای حداقل‌های ارزیابی و امتیازات اکتسابی مناسب است، انتخاب خواهد کرد و با آنها برای ورود به فاز بعدی تفاهم‌نامه‌ای به ثبت خواهد رساند. در این تفاهم‌نامه، علاوه بر تایید مشخصات فنی، مسائل مالی نیز با توجه به پیشنهادات ارائه شده توسط تیم‌ها تنظیم شده و حمایت‌های مالی برای ساخت مدل‌های مهندسی و فضایی بر آن اساس انجام می‌گیرد. اما نکته مهم آن است که تیم‌ها در زمان تدوین بخش مالی-تجاری پیشنهادیه خود باید به دو نکته توجه کنند: اول آنکه تخمین صحیحی از هزینه‌های مدل‌های مهندسی و فضایی ارائه کنند و دوم آنکه هزینه‌ها را تا حد ممکن پایین نگه‌دارند، چرا که هزینه نیز یکی از پارامترهای ارزیابی در مسابقات است. تفاهم‌نامه در پایان فاز اول تنها برای مدل مهندسی به ثبت خواهد رسید و برای مدل فضایی، تفاهم‌نامه‌ای مستقل با تیم‌هایی که موفق به انجام موفق آزمون‌ها در مدل مهندسی شده‌اند، منعقد خواهد شد. بنابراین تیم‌ها در هر دو مرحله‌ی منجر به ساخت محصول حمایت خواهند شد و این حمایت بر مبنای پیشنهادیه‌ی ثبت شده‌ی آنها صورت خواهد گرفت. قالب پیشنهادیه‌ی ارسالی در راهنمای مسابقه قرار گرفته است.

سوال: ارزیابی در مسابقه به چه صورت است؟

پاسخ: ارزیابی پیشنهادیه‌ها بر اساس پارامترهای فنی و تجاری انجام گرفته و در نهایت، تیم‌هایی که صحت پیشنهادیه آنها تایید شود، بر اساس امتیاز کل اولویت‌بندی خواهند شد. در این ارزیابی پارامترهای فنی 60 و پارامترهای تجاری 40 درصد امتیاز را به خود اختصاص خواهند داد. ارزیابی در فاز دوم و در مدل مهندسی، بر مبنای آزمون‌هایی که بر روی سخت‌افزار تحویلی انجام خواهد شد، صورت می‌پذیرد. آزمون‌ها متناسب با طرح آزمون ارائه شده توسط تیم و تایید شده توسط برگزارکنندگان و بر روی مدل رومیزی انجام شده و سپس مدل مهندسی تجمیع شده و آزمون‌های حداقلی در حالت تجمیعی صورت خواهند گرفت. در مدل فضایی، آزمون‌های کارکردی به صورت تجمیعی و با بررسی کامل ماهواره انجام خواهد شد و پس از تایید سیستم در این آزمون‌ها، آزمون‌های محیطی نیز بر روی ماهواره انجام خواهند گرفت.

سوال: تفاوت هزینه‌ها در مدل مهندسی و فضایی بر چه اساس است؟

پاسخ: در ماهواره‌های پیکو، مدل مهندسی و مدل فضایی از نظر قطعات دارای تفاوت چندانی نیستند و تنها تفاوتی که منجر به تفاوت هزینه‌ها در مدل‌های مهندسی و فضایی می‌شود، سلول‌های خورشیدی بوده که تنها در مدل فضایی به کار گرفته خواهند شد.

سوال: حقوق معنوی و مادی این مسابقه به چه صورتی تقسیم خواهد شد؟

پاسخ: حقوق معنوی و مادی مرتبط با محصول (و تنها محصول مدنظر در مسابقه) در تفاهم‌نامه بین تیم و برگزارکننده تقسیم شده و بر اساس تفاهم طرفین در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

سوال: نقش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در این مسابقات چیست؟

پاسخ: این معاونت برنامه‌ای برای حمایت مالی و معنوی از این مسابقه دارد که در ادامه جزئیات آن ارائه خواهد شد.

 

در صورتی که سوال دیگری دارید، لطفا با ایمیل info@faza.ir تماس بگیرید.