در این پلن، تیم تخصصی ما با توجه به پروژه‌ی در جریان، یک برنامه‌‌ی مدون برای ارائه‌ی مشاوره‌های فنی در زمینه‌های مختلف به منظور تکمیل مناسب پروژه ارائه خواهد کرد. این برنامه بر مبنای فازهای مختلف و همچنین نیاز مشاوره و آموزشی تیم تنظیم خواهد شد و جدا از ارائه‌ی محتوای فنی و تخصی در زمینه‌های زیر نیز می‌تواند مشاوره‌های مورد نیاز را ارائه کند:

 

  • برنامه‌ریزی استراتژیک
  • مدیریت و کنترل فصل مشترک‌ها
  • پشتیبانی استخراج الزامات و ردیابی آنها در طراحی و ساخت
  • پشتیبانی در زمینه مدیریت سازمانی

 

با توجه به اینکه این پلن معمولا زمان‌بر است، درخواست این پلن معادل انعقاد یک قرارداد با شرح وظایف و حدود زمانی مشخص است، اما با توجه به اینکه ممکن است نیاز به مشاوره در هر مقطع زمانی و به هر دلیلی از طرف درخواست‌کننده به صورت یک طرفه مرتفع گردد، تیم تخصصی ما امکان قطع همکاری در میان راه را فراهم کرده و بر این اساس، تعیین و دریافت هزینه‌ها به صورت مقطعی و بر مبنای توافقات انجام شده خواهد بود.